drank

drinken op het werk en ontslag op staande voet

Onze juristen bloggen regelmatig over actuele juridische onderwerpen. Deze keer over het drinken van alcohol op het werk.

Het zal je gebeuren. Heb je even keihard gewerkt, neem je een paar biertjes en dan loopt de werkgever te zeuren over dat je op het werk niet mag drinken. Flauw hoor. Of toch niet. Het zorgt in ieder geval regelmatig voor discussies. Alcohol op de werkvloer dus. Ook in de casus bij de kantonrechter te Leeuwarden. De kantonrechter werd geconfronteerd met een automonteur die meerdere malen onder werktijd had gedronken. Uiteindelijk was de werkgever het zat en ontsloeg de werknemer – na het geven van meerdere waarschuwingen – op staande voet.

 

drank

Ontslag op staande voet

Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met ontslag op staande voet? In juridisch termen betekent dit de onmiddellijke beëindiging van een dienstbetrekking door de werkgever of de werknemer. Wordt er door de werkgever een werknemer op staande voet ontslagen (of een werknemer die op staande voet ontslag neemt) dan is daar een “dringende reden” voor nodig.

Dringende reden

Met een dringende reden wordt bedoeld: zodanige daden, eigenschappen of gedragingen, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Een voorbeeld dat letterlijk in de wet is dat “wanneer de werknemer zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag”. Andere voorbeelden zijn diefstal, verduistering, bedrog, bedreiging etc etc.

Uitspraak kantonrechter

Het bijzondere in deze casus was dat het alcoholgebruik van de werknemer in het verleden al een keer tot beëindigingsovereenkomst leidde. De werkgever kwam hier echter succesvol op terug. Succesvol nam hij voor de kantonrechter de stelling in dat er sprake was van psychische problemen en dat de werkgever daarvan misbruik zou hebben gemaakt.

Tot zover dus een grote overwinning voor de kantonrechter. De werkgever bleef echter niet stilzitten en deelde dat werknemer mede dat bij een herhaling van het alcoholgebruik hij alsnog op staande voet zou worden ontslagen.

Enkele maanden later wordt de werknemer weer betrapt met een blik bier. Op de werkvloer wel te verstaan! Op grond hiervan wordt de werknemer op staande voet ontslagen.

De werknemer stapt opnieuw naar de kantonrechter en ook ditmaal met succes, want volgens de kantonrechter is het ontslag – mede gezien het langdurige dienstverband en de grote gevolgen – te zwaar bestraft.

Uitspraak gerechtshof

De werkgever was het hier in ieder geval niet mee eens en tekende met succes hoger beroep aan tegen het vonnis van de kantonrechter. Het hof overwoog in tegenstelling tot de kantonrechter dat de gedraging, met name gezien de eerdere waarschuwingen, zwaarwegend genoeg voor een ontslag op staande voet.

Commentaar

Drank en drugs blijven een onderwerp dat de gemoederen op de werkvloer bezig houden. Dat heeft er alles mee te maken dat het heel dicht tegen ziekte aanligt en dat dan snel de risicosferen van de werkgever raakt. In dit geval ging het eigenlijk gewoon te ver. De werkgever had zich uitermate redelijk opgesteld, had in het verleden oog gehad voor de belangen van de werknemer maar ook terecht haar eigen belang naar voren gebracht. Iets met veiligheid en zo. Met name bleek ook weer dat een werkgever zijn zaakjes goed op orde moet hebben en alles goed in het dossier verwerkt moet hebben.

Uiteraard zijn onze juristen graag bereid om u bij te staan bij vraagstukken over het arbeidsrecht

Geplaatst in arbeidsrecht, Uncategorized en getagd met , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *