Conflicten

Het kan iedereen gebeuren. Of het nu in een werkgerelateerde situatie is of in een relatie. Een conflict is altijd vervelend. Een conflict hoeft niet altijd te betekenen dat er sprake is van een ruzie. Wel is er vaak sprake van tegenstrijdige belangen. Soms zijn er ook belangen van derden in het spel die de belangen van de strijdende partijen overstijgen. De belangen van de kinderen bijvoorbeeld. De wetgever heeft hier ook rekening mee gehouden. Indien ouders willen scheiden, dan zijn zij verplicht om een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen. En hoe zit het met de woonruimte. Wie gaat waar wonen en hoe gaat dit betaald worden? In dit soort gevallen is het altijd belangrijk dat partijen eerst proberen er zelf uit te komen. Als het conflict voor de rechter moet worden uitgevochten, dan zijn er verliezende partijen en winnende partijen. Vaak zijn de winnende partijen alleen die partijen die zich beroepsmatig bezig houden met geschillenbeslechting. De advocaten dus. U bent er dus bij gebaat om uw verantwoordelijkheid te nemen en een geschil als een volwassen persoon op te lossen.