incasso werkwijze

In eerste instantie streven wij ernaar om het openstaande bedrag te incasseren zonder een gerechtelijke procedure. Onze medewerkers steken veel energie in de bemiddeling tussen u en uw debiteur. De werkzaamheden vinden plaats op ‘no win no fee’ basis in het voorgerechtelijke incassotraject. Dat betekent dat wij u als opdrachtgever geen honorarium voor dit voorgerechtelijke traject in rekening zullen brengen.

De kosten die wettelijk zijn vastgesteld, worden verhaald op uw debiteur.

Omdat wij geloven in een persoonlijke aanpak, betekent dit dus dat we niet alleen onze cliënten kennen, maar ook de debiteur. Uw debiteur wordt door onze medewerkers persoonlijk benaderd. Niet alleen met een brief maar zo mogelijk ook per mail, telefonisch of met een huisbezoek.