gratis geld aanzegverplichting

aanzegverplichting: gratis geld voor de werknemer?

De aanzegverplichting begint langzamerhand tussen de oren van de werknemers te komen. Soms is er namelijk gewoon sprake van gratis geld.

De kantonrechter te Oost Brabant kreeg te maken met de casus dat de werkgever in eerste instantie vol enthousiasme liet weten dat de arbeidsovereenkomst zou worden verlengd. Dan gebeurt er iets en daar gaan de lezingen van de werkgever en de werknemer uit elkaar. Volgens de werkgever was het de werknemer die op een gegeven moment niet meer wilde dat de arbeidsovereenkomst verlengd zou worden en uiteraard dacht de werknemer daar geheel anders over.

 

De kantonrechter hield dat werkgever aan zijn brief dat hij uiteindelijk de arbeidsovereenkomst toch niet wenste te verlengen. Volgens de werkgever was dit niet te vermijden wegens het totaal onverwachte en onaanvaardbare gedrag van de werknemer.

gratis geld aanzegverplichting

De werknemer stelde zich op het standpunt dat de werkgever zijn aanzegverplichting had geschonden en dat hij dus de daarop staande sanctie verschuldigd was. De kantonrechter was het met de werknemer eens. Vrij klinisch werd vastgesteld dat de brief waarin de werkgever de werknemer mededeelde dat de arbeidsovereenkomst toch niet verlengd zou worden,  pas twee weken voor het einde van de arbeidsovereenkomst was geschreven en dus was de werkgever volgens de kantonrechter een vergoeding van twee weken loon verschuldigd!

Had de werkgever dit kunnen vermijden? In mijn beleving niet. Dit is een typisch geval van jammer waarin de kantonrechter niet geheel onverwacht het risico van dit soort zaken bij de werkgever neerlegt. Wat wel duidelijk is dat de kantonrechter de tekst van de wet vrij rigide interpreteert en het dus zaak is dat de werkgever zich strikt aan de wet houdt. Uiteraard zijn onze juristen graag bereid mee te denken bij uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.

drank

drinken op het werk en ontslag op staande voet

Onze juristen bloggen regelmatig over actuele juridische onderwerpen. Deze keer over het drinken van alcohol op het werk.

Het zal je gebeuren. Heb je even keihard gewerkt, neem je een paar biertjes en dan loopt de werkgever te zeuren over dat je op het werk niet mag drinken. Flauw hoor. Of toch niet. Het zorgt in ieder geval regelmatig voor discussies. Alcohol op de werkvloer dus. Ook in de casus bij de kantonrechter te Leeuwarden. De kantonrechter werd geconfronteerd met een automonteur die meerdere malen onder werktijd had gedronken. Uiteindelijk was de werkgever het zat en ontsloeg de werknemer – na het geven van meerdere waarschuwingen – op staande voet.

 

drank

Ontslag op staande voet

Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met ontslag op staande voet? In juridisch termen betekent dit de onmiddellijke beëindiging van een dienstbetrekking door de werkgever of de werknemer. Wordt er door de werkgever een werknemer op staande voet ontslagen (of een werknemer die op staande voet ontslag neemt) dan is daar een “dringende reden” voor nodig.

Dringende reden

Met een dringende reden wordt bedoeld: zodanige daden, eigenschappen of gedragingen, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Een voorbeeld dat letterlijk in de wet is dat “wanneer de werknemer zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag”. Andere voorbeelden zijn diefstal, verduistering, bedrog, bedreiging etc etc.

Uitspraak kantonrechter

Het bijzondere in deze casus was dat het alcoholgebruik van de werknemer in het verleden al een keer tot beëindigingsovereenkomst leidde. De werkgever kwam hier echter succesvol op terug. Succesvol nam hij voor de kantonrechter de stelling in dat er sprake was van psychische problemen en dat de werkgever daarvan misbruik zou hebben gemaakt.

Tot zover dus een grote overwinning voor de kantonrechter. De werkgever bleef echter niet stilzitten en deelde dat werknemer mede dat bij een herhaling van het alcoholgebruik hij alsnog op staande voet zou worden ontslagen.

Enkele maanden later wordt de werknemer weer betrapt met een blik bier. Op de werkvloer wel te verstaan! Op grond hiervan wordt de werknemer op staande voet ontslagen.

De werknemer stapt opnieuw naar de kantonrechter en ook ditmaal met succes, want volgens de kantonrechter is het ontslag – mede gezien het langdurige dienstverband en de grote gevolgen – te zwaar bestraft.

Uitspraak gerechtshof

De werkgever was het hier in ieder geval niet mee eens en tekende met succes hoger beroep aan tegen het vonnis van de kantonrechter. Het hof overwoog in tegenstelling tot de kantonrechter dat de gedraging, met name gezien de eerdere waarschuwingen, zwaarwegend genoeg voor een ontslag op staande voet.

Commentaar

Drank en drugs blijven een onderwerp dat de gemoederen op de werkvloer bezig houden. Dat heeft er alles mee te maken dat het heel dicht tegen ziekte aanligt en dat dan snel de risicosferen van de werkgever raakt. In dit geval ging het eigenlijk gewoon te ver. De werkgever had zich uitermate redelijk opgesteld, had in het verleden oog gehad voor de belangen van de werknemer maar ook terecht haar eigen belang naar voren gebracht. Iets met veiligheid en zo. Met name bleek ook weer dat een werkgever zijn zaakjes goed op orde moet hebben en alles goed in het dossier verwerkt moet hebben.

Uiteraard zijn onze juristen graag bereid om u bij te staan bij vraagstukken over het arbeidsrecht

schelden

juridisch advies arbeidsrecht schelden mag niet

Als jurist geef ik regelmatig juridisch advies over de meest uiteenlopende onderwerpen. Deze keer over het arbeidsrecht, het ontslag en het schelden op de werkvloer.

Schelden op de werkvloer

Schelden dat mag niet. Het is niet netjes, is vaak toch een beetje simpel en kan je ook nog je baan kosten. Een prima voorbeeld is de uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2015:11658.

schelden

De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Zij was het er (vreemd genoeg) niet mee eens dat de werknemer een onheuse klant had toegevoegd “je moet je bek houden kankerdebiel”. De kantonrechter vindt dat de werkneemster zich zodanig verwijtbaar heeft gedragen, dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden voortgezet. De vraag is vervolgens of de werkneemster recht heeft op een transitievergoeding. Ja, oordeelt de kantonrechter, het gedrag was verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar. Sinds de WWZ krijgt de werknemer in dergelijke gevallen toch een transitievergoeding.

Dossier op orde of anders….

Een analyse van de uitspraken leert een aantal zaken. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden als er sprake is van verwijtbaar handelen. Daartoe zal de kantonrechter met name overgaan als er schriftelijk beleid is en/of de werknemer eerder is gewaarschuwd. Vervolgens is de vraag of er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Dit met het oog op de eventueel verschuldigde transitievergoeding. Een analyse van de uitspraken leert dat kantonrechters vooralsnog daar niet snel toe overgaan. Sterker nog: een werkgever die zijn dossier niet piekfijn op orde heeft zal naast het net gaan vissen.

Uiteraard zijn de juristen van het juridisch adviescentrum bereid u met raad en daad bij te staan bij al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.