Gerechtelijke fase

Als uw debiteur om één of andere reden volhardt in een weigerachtige betalingshouding dan zullen wij in overleg met u de deurwaarder instrueren en een juridische procedure starten. Welke procedure dat is hangt af van de situatie. Er is geen beperking in de mogelijkheden. Bij elk advies over de te voeren procedure staat enkel en alleen uw belang centraal. Eventuele tegenvorderingen worden tegen een gereduceerd uurtarief van € 100,00 exclusief BTW bestreden. Het streven is altijd dat de deurwaarderskosten en griffierechten voor rekening komen van de debiteur!