Werkwijze mediation

 

Onze mediator zal eerst een verkennend gesprek voeren met beide partijen. Wat zijn de verwachtingen, wat zijn de belangen en waar zijn de belangen gemeenschappelijk. Het eerste gesprek zal vooral in het teken staan van de inventarisatie. Welke geschilpunten zijn er en in welk tempo moet e.e.a. worden opgepakt. Een voorstel zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

Eerste gesprek: inventarisatie;
Tweede gesprek: omgangsregeling en huisvesting;
Derde gesprek: alimentatie en verdeling;
Vierde gesprek: de restpunten en verdere procedure.

De gesprekken kunnen op een neutrale locatie plaatsvinden maar ook thuis. De klant is de koning!